Обучението включва два модула - теоретичен и практически.