Категория "C"

ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ ОТ КАТЕГОРИЯ "C" - ГР.СОФИЯ

Изискванията за започване на курс категория "B" са:

  • Навършени 18 години и завършен курс за категория “В”.
  • Копие на шофьорска книжка.
  • Диплома за завършено основно, средно или висше образование.
  • Психо.
  • Две паспортни снимки.

Обучението е теоретично и практическо. Изпитът се състои от 2 части: теоретична – решават се две изпитни листовки с общо 30 въпроса с разрешени не повече от 7 наказателни точки, и практическа – управление на камион.

По изискване на Държавна Автомобилна Инспекция /ДАИ/ Автошколата провежда вътрешни изпити по теория и по практика. След  вътрешен изпит обучаемия се явява на външен изпит пред ДАИ.

Продължителността на курсът за категория "C" е около 20 дни.