Категория "B"

ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ ОТ КАТЕГОРИЯ "B" - ГР.СОФИЯ

Шофьорската книжка за категория "В" позволява управление на леки, лекотоварни и товарни автомобили с тегло включително и товара до 3,5 тона и автомобили за превоз на пътници с  8 места за сядане, без мястото на водача.

Курсът включва теоретична и практическа подготовка:

Теоретичният изпит е писмен. Решават се 45 изпитни въпроси, като общият брой на точките е 97. Изпитът се счита за успешно положен при не по-малко от 87 точки.

Управлението на автомобила се провежда в населено и извън населено място. Практическият изпит се състои от управление на автомобил в населено място.

Изискванията за започване на курс категория "B" са:

  • Да са навършени 17 години и 9 месеца;
  • Да се представят следните документи: документ за завършено образование (минимум основно); двустранно копие на лична карта и 2 броя снимки за документи.
ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ ОТ КАТЕГОРИЯ "АM" - ГР.СОФИЯ 

Шофьорска книжка за категория "АM" дава право за управление на МПС до 50 куб.см. със скорост до 50км./ч.

Изискване за записване е курсиста да има навършени 15 год. и 11 месеца.

Необходимите документи за записване на курс категория "АM" са:

  • Копие от лична карта;
  • Оригинал и копие на свидетелство за завършено минимум основно образование;
  • Паспортна снимка - 1 брой.

Курсът включва теоретична подготовка и изпит по теория.