Категория "А1"

 
Шофьорски курсове за водачи от категория "А1" - гр.София

Категория "А1" дава право за управление на мотоциклет с работен обем на двигателя до 125см3, с максимална мощност не повече от 11KW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1KW/kg.

Изискванията за започване на курс категория "А1" са:

  • Да са навършени 16 години, като курсът може да започне при навършени 15 години и 9 месеца;
  • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДВП;
  • Кандидатът трябва да е завършил основно образование.

Необходимите документи за записване на курс категория "А1" са:

  • Копие от диплома за завършено минимум основно образование;
  • Снимка;
  • Копие от лична карта.

 

 

Курсът за придобиване на правоспособност категория "А1" е разделен на две части:

  • Теоретично обучение - 36 часа "Безопасност на движението"; 4 часа "Общо устройство на мотоциклета" и полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ;
  • Практическо обучение - 20 учебни часа на мотоциклет (125см3). Обучението се провежда на полигон и в градски условия.