Категория "А"

 
ШОФЬОРСКИ КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ ОТ КАТЕГОРИЯ "А" - ГР.СОФИЯ

Категория "А" дава право за управление на мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15KW (без ограничения в кубатурата).

Изискванията за започване на курс категория "А" са:

  • Да са навършени 24 години, като курсът може да започне при навършени 23 години и 9 месеца или 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15KW, като курсът може да започне при навършени 20 години и 9 месеца;
  • Кандидатът трябва да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДВП;
  • Кандидатът трябва да е завършил основно образование.

 

 

Необходимите документи за записване на курс категория "А" са:

  • Копие от диплома за завършено минимум основно образование;
  • Снимка;
  • Копие от лична карта;
  • Свидетелство за управление на МПС категория "В" (ако притежава такова).

Курсът за придобиване на правоспособност категория "А" е разделен на две части:

  • Теоретично обучение - 4 часа "Общо устройство на мотоциклета" и полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ, за кандидати, които не притежават категория "В";
  • Практическо обучение - 20 учебни часа на мотоциклет. Обучението се провежда на полигон и в градски условия. Кандидатите, които притежават категория "В" се явяват само на практически изпит.